Workin probeert zoveel mogelijk mensen mee te laten doen op de arbeidsmarkt. Door vragen te stellen, het talent, de kwaliteiten en ambities van de werkzoekende te achterhalen en te analyseren, wordt een persoonlijk profiel gevormd. 

Door coaching en begeleiding wordt de werkzoekende verder geholpen naar een passende baan. Hierbij worden de economische belangen van de werkgevers in het oog gehouden.

Workin gaat duurzame samenwerkingen aan met werkgevers en overheden met de intentie nieuwe verbindingen te maken op basis van vertrouwen.

Workin probeert te inspireren en op een creatieve wijze nieuwe mogelijkheden te vinden om werkzoekenden aan een baan te helpen.

Wat is jouw ambitie? - What’s your ambition?Agenda

Inloopspreekuur in Cultureel Centrum Den Heuvel in Alphen van 9.00 u. tot 11.30 u. Vrije inloop!


Onze werkzaamheden

• Uitzenden/detacheren (pay rolling)

• Coaching en begeleiding (Talent2Work)

• Werving en selectie

• Advies 

• Duurzame projecten (Gilze-Rijen leest voor)

Onze ambities

• Relatiegericht samenwerken - elkaar beter maken

• Realiseren van duurzame verbindingen tussen verschillende doelgroepen op

  basis van collectieve belangen

• Menselijke maat is de norm

• Maatschappelijk betrokken - eerst delen, dan vermenigvuldigen

Voor wie werken wij?

• Werkzoekenden: mensen zonder werk of op zoek naar een andere baan,

  mensen uit de bijstand, mensen uit het doelgroepenregister

• Werkgevers

• Gemeente / overheden