Banenafspraak, wat is dat eigenlijk? 

Voor mensen met een arbeidsbeperking is het vaak moeilijk om een passende baan te vinden. Werkgevers en de overheid zetten zich samen in om deze mensen aan een baan te helpen. Ze hebben afspraken met elkaar gemaakt om ervoor te zorgen dat er extra werkplekken komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat noemen we de Banenafspraak.

Voor wie zijn deze extra werkplekken? 

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen en geen wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
  • Mensen met een Wsw-indicatie (sociale werkvoorziening)
  • Wajongers met arbeidsvermogen
  • Mensen met een Wiw-baan of ID-baan

De mensen voor wie deze werkplekken bedoeld zijn, staan in het doelgroepregister. UWV beheert dit register. Als een werkgever iemand uit het doelgroepregister in dienst neemt, telt dit mee voor de banenafspraak.