Jobcoaching

Bij Workin volgen we de methodiek Supported Employment. Onze trajecten zijn gericht op het intensief begeleiden naar, en behouden van een reguliere baan. Hierbij ligt de focus altijd op mogelijkheden en niet op beperkingen: ambities en competenties staan altijd centraal!

"First place, then train"

We plaatsen de werknemer in een betaalde baan en gaan op de werkvloer aan de slag met het trainen van vaardigheden. We zijn er voor de werknemer, maar ook voor de werkgever.

Door te ondersteunen zonder alle verantwoordelijkheden over te nemen, zorgen we ervoor dat werknemer en werkgever uiteindelijk samen, zonder begeleiding van de jobcoach, verder kunnen.

Fasen van Supported Employment

Een jobcoachtraject kan volgens Supported Employment worden onderverdeeld in verschillende fasen. We kijken per traject hoe en in welke volgorde we de fasen doorlopen. Zo maken we trajecten op maat.

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? We bespreken de mogelijkheden graag met je.

Re-integratie

We stonden in 2007 aan de wieg van Talent2Work, methodiek voor re-integratie. Sindsdien ondersteunen we gemeenten bij het uitvoeren van re-integratietrajecten. Het doel van Talent2Work? Kortgezegd: mensen met een uitkering duurzaam uit laten stromen naar betaald werk. We leggen graag uit hoe we dat doen.

Anders durven samenwerken

Talent2Work wil werkzoekenden en werkgevers uitdagen om persoonlijk contact met elkaar te maken. Verder kijken dan een CV en samen het gesprek met elkaar aangaan. Dan staat plotseling de persoon voorop, met al zijn of haar kwaliteiten en wensen, in plaats van alleen de harde eisen die in de vacature aan de kandidaat werden gesteld.

Eerlijke kansen voor iedereen

Met Talent2Work ontstaat er een samenwerking tussen werkgevers, werkzoekenden en gemeenten. Bij het bundelen van deze krachten staat maatwerk altijd voorop. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen hierdoor een eerlijke kans. Iedere geslaagde match levert voordeel op voor de werkgever, de werkzoekende en de gemeente!

Re-integratiediensten UWV

Ook ondersteunen we mensen die een re-integratietraject vanuit UWV doorlopen. Voor het UWV verzorgen wij de volgende re-integratietrajecten: modulaire re-integratiediensten (Participatie interventie, Bevorderen maatschappelijke deelname en Begeleiding naar scholing); traject 'Werkfit maken'; traject 'Naar werk' en Praktijkassessment.